Το σεμινάριο Εισηγητές Ενότητες Μαθημάτων Επικοινωνία
Πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο (δικαιολογητικά αίτησης κ.α). Οι εισηγητές/ριες στο Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επιμόρφωσης του Πλαισίου Δια Βίου Μάθησης «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων» Πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες των μαθημάτων του σεμιναρίου. Στοιχεία επικοινωνίας καθώς επίσης και φόρμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του σεμιναρίου.
mini_banner1 mini_banner2 mini_banner3 mini_banner4

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 8ο κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει 23 Νοεμβρίου 2019.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλαίσιο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Σεμινάριο «Παρασκευής Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων»

Η παρασκευή και περαιτέρω παραγωγή καλλυντικών προϊόντων αποτελεί ένα σύγχρονο και υψηλού ενδιαφέροντος τομέα στην Ελλάδα, ενώ θεωρείται από τις πρώτες επιλογές εναλλακτικών επιχειρηματικών δράσεων και προσπαθειών στη χώρα μας, σύμφωνα με άρθρα, μελέτες, δημοσιεύσεις, αντικείμενα ημερίδων κ.ά. τα τελευταία χρόνια.
Για την παρασκευή Καλλυντικών Μορφών δεν αρκεί μόνον η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά είναι απαραίτητη και η συνεχής εξάσκηση ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας στην παρασκευή τους. Γίνεται δε περισσότερο αισθητή αυτή η απαίτηση στους επαγγελματίες Φαρμακοποιούς που διατηρούν Φαρμακείο και οι οποίοι υποχρεούνται πλέον εκ των περιστάσεων να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, παρασκευάζοντας και διαθέτοντας καλλυντικά σκευάσματα παραγόμενα «εξ ιδίων», στο Φαρμακείο τους, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων και θα τους προσφέρει τις δυνατότητες και δεξιότητες να υλοποιήσουν ή και να αναπτύξουν νέες συνταγές καλλυντικών σκευασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες - απαιτήσεις και τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.
Πρόσθετα, εκτός από τις γενικές αρχές ανατομίας, φυσιολογίας του δέρματος, της τρίχας κλπ, θα παρουσιαστεί η νομοθεσία που διέπει την παραγωγή, τη διακίνηση, την πιστοποίηση των καλλυντικών προϊόντων, την έγκριση εγκατάστασης εργαστηριού παρασκευής καλλυντικών σκευασμάτων, τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των πρώτων υλών αποδεκτών και μη (INCI), από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών.
Κατά συνέπεια, στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων σε αυτόν τον κλάδο με αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν τις επιστημονικές γνώσεις τους ταυτόχρονα και κυρίως με τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Έτσι, το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.
Επιπλέον, αποτελούν επιλέξιμες δράσεις (Ίδρυση Μονάδων παραγωγής Καλλυντικών προϊόντων) σε αρκετά χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης του προγράμματος ΕΣΠΑ, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Πέραν των ανωτέρω, μεγάλος αριθμός καταναλωτών καλλυντικών προϊόντων, και ιδιαίτερα γυναίκες, επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων και ιδιαίτερα φυσικών καλλυντικών, που θεωρούνται ‘αγνά’. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές εκφράζουν τις προτιμήσεις τους για καλλυντικά που παρασκευάζονται στα φαρμακεία ή από τους/τις ίδιους/ες.
Περαιτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται στον τομέα της επεξεργασίας και τον κατάλληλο και εξειδικευμένο Μηχανολογικό εξοπλισμό, με απώτερο στόχο την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το πρόγραμμα αυτού του αυτοχρηματοδοτούμενου Σεμιναρίου φιλοδοξεί να ανανεώσει τις γνώσεις αφενός αποφοίτων της Φαρμακευτικής, της Χημείας (των διαφόρων ΑΕΙ), όπως επίσης και αποφοίτων των ΤΕΙ (π.χ. Αισθητικής), ή αντιστοίχων ΙΕΚ στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της επιστήμης της Κοσμετολογίας σε θέματα αιχμής και κυρίως τα κοσμετολογικά σκευάσματα.
Στο παρόν Πρόγραμμα Εξειδίκευσης γίνεται προσπάθεια να καλυφτεί η έλλειψη αυτής της σφαιρικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του τομέα της «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ», με εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε όλα σχεδόν τα θέματα που σχετίζονται με αυτά, σε ένα ευρύ κύκλο μαθημάτων και κυρίως πρακτικής εξάσκησης.
Ο κύκλος αφενός των Διαλέξεων και αφετέρου, κυρίως, του ειδικευμένου τμήματος της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε νέες τεχνολογίες παρέχοντάς τους πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την Κοσμετολογία. Επίσης, θα επιδιώξει, να αναθεωρήσουν ενδεχομένως οι συμμετέχοντες, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές εφαρμογές τους με νέες και να αναπτύξουν επιπλέον την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα στη μορφοποίηση καλλυντικών σκευασμάτων.
Επιπρόσθετα όμως, θα μπορέσουν να ενημερωθούν, να σχεδιάσουν και να ασχοληθούν με τη δημιουργία μιας Μονάδας Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων, (μικρή ή μεγάλη), ενώ θα γνωρίζουν τις Τάσεις των Αγορών και τι χρειάζεται για την διακίνηση των τελικών προϊόντων στην Ελληνική Αγορά. Τέλος, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που θα αποκτήσουν θα έχουν την προοπτική και την αντίληψη του «Επιχειρηματία Παραγωγού».
Το Σεμινάριο αυτό γενικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένα θέματα του τομέα της Κοσμετολογίας, πολύ δε περισσότερο να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη δημιουργία καλλυντικών σκευασμάτων, όπως σε: Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας, επιστημονικούς συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών κλπ), Βοηθούς Φαρμακείου, Χημικούς, Αποφοίτους ΤΕΙ ή και ΙΕΚ (Αισθητικής), Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς κλπ. Πρόσθετα όμως και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να εκπαιδευθούν στο πώς να παρασκευάσουν "τα δικά τους καλλυντικά". Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η κατ’ οίκον παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων είναι σημαντική, καθώς από τη μια ασχολείται με το χόμπι του – στο οποίο εξειδικεύτηκε – αλλά και πιθανά το κόστος μπορεί να είναι ίσως και μικρότερο.
Περαιτέρω, επειδή η ζήτηση για φυσικά καλλυντικά σκευάσματα είναι συνεχής και αυξανόμενη υπάρχει πρόνοια προσέγγισης των σπουδαστών σε αυτά τα σκευάσματα. Επιπλέον δε, η δυνατότητα παρασκευής καλλυντικών στο φαρμακείο ή στους χώρους αισθητικής, θα αποτελέσει μέσο διαφοροποίησης και θα συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της επιχειρηματικότητας των αντίστοιχων επαγγελματικών ομάδων.

Ο επιστημονικά Υπεύθυνος
Σταύρος Κατσιώτης
τέως Διευθυντής του Τομέα
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
ΑΠΘ

 
 
Copyright © 2015
Σεμινάριο Παρασκευής Καλλυντικών
twitter
facebook